svbs_50

De Stichting Verenigde Buurt Commissies Stedenwijk is opgericht op 10 december 2008. Het doel van de Stichting is samenbindend te werken in Stedenwijk. Op verschillende niveaus is het hierin geslaagd maar het doel is nog lang niet bereikt.

De belangrijkste doelen van de stichting zijn om hulp te bieden aan de Buurtcommissies in de wijk en bewoners een plaform te geven van waaruit zij kunnen spreken naar  de overheid toe. Dat kan zijn bij het opzetten van een buurtfeest of bij het ondersteunen van een Buurtcommissie bij haar taak waarvoor zij zich gesteld zien. Voor Ymere treedt zij op als huurdersvereniging. Bewoners van Ymere kunnen met vragen of klachten bij ons terecht.

Een ander aspect is het  buurtwerk in “Ons Stekkie” en sinds 2012 “Ons Pandje”.