Deze website is gemaakt in opdracht van Stichting Verenigde Buurtcommissies Stedenwijk (SVBS). Deze stichting wenst Stedenwijk door middel van burgerparticipatie en samenwerking met andere instanties nog mooier, leuker en leefbaarder te maken en een verbinding te initiëren tussen de bewoners onderling.

Hiertoe zorgen zij voor activiteiten, evenementen en overige initiatieven, georganiseerd in of vanuit één van de twee buurthuizen die zij beheren: “Ons Stekkie” op Enschedepad 28 en “Ons Pandje” op Doetinchempad 27. Voor alle mensen ongeacht leeftijd, achtergrond of afkomst iedereen is welkom, wij organiseren activiteiten en eigen initiatieven zijn bespreekbaar.